A completely new and clear Orange Warsaw Festival 2018 app! All the important tips about the festival in one place: program, artists, maps, practical information. Mark your favorite artists with a star and the app will remind you about their concert.

Całkiem nowa i przejrzysta aplikacja Orange Warsaw Festival 2018! Wszystkie najważniejsze wskazówki dotyczące festiwalu w jednym miejscu: program, artyści, mapy, praktyczne informacje. Oznacz gwiazdką swoich ulubionych artystów, a aplikacja przypomni ci o ich koncercie.

A completely new and clear Orange Warsaw Festival 2018 app! All the important tips about the festival in one place: program, artists, maps, practical information. Mark your favorite artists with a star and the app will remind you about their concert.

Całkiem nowa i przejrzysta aplikacja Orange Warsaw Festival 2018! Wszystkie najważniejsze wskazówki dotyczące festiwalu w jednym miejscu: program, artyści, mapy, praktyczne informacje. Oznacz gwiazdką swoich ulubionych artystów, a aplikacja przypomni ci o ich koncercie.